Các chuyên ngành đào tạo

        Bậc đào tạo cao học, cấp bằng thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng (mã số: 60.58.03.02)–với 03 hướng chuyên sâu: Kinh tế xây dựng công trình giao thông; Quản lý xây dựng công trình giao thông; Quản lý xây dựng dân dụng và công nghiệp.

       Bậc đào tạo nghiên cứu sinh, cấp bằng tiến sỹ ngành Quản lý xây dựng - chuyên ngành Kinh tế xây dựng (Mã số: 62.58.03.02.01)

          Số lượng sinh viên đào tạo hàng năm trên 400 SV, trên 200 học viên cao học và hiện bộ môn đang quản lý 28 nghiên cứu sinh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ỨNG DỤNG

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

MÃ SỐ: 60.58.03.02; Thời gian đào tạo: 1,5 năm. Số tín chỉ: 48

 1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo trình độ thạc sỹ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, tư duy sang tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo cũng như tiếp tục học tập để đạt học vị tiến sĩ.

 1. Yêu cầu đào tạo

Thực hiện mục tiêu trên đây, chương trình đào tạo được xây dựng nhằm đảm bảo cho người học được bổ sung và nâng cao kiến thức đã học ở Đại học; hiện đại hóa những kiến thức chuyên ngành, tăng cường kiến thức liên ngành; có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý xây dựng, kinh tế xây dựng, kinh tế - quản lý khai thác công trình cầu đường

 1. Đối tượng và hình thức đào tạo

3.1. Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây được trở thành học viên Cao học:

- Lý lịch rõ rang, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, cụ thể là: ngành kinh tế xây dựng, các chuyên ngành kinh tế xây dựng giao thông, kinh tế - quản lý khai thác công trình cầu đường và quản lý xây dựng công trình giao thông các hệ

- Người tốt nghiệp ngành gần và một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành đào tạo thạc sỹ sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định

- Đủ điều kiện dự thi và trúng tuyển, đủ điều kiện miễn thi tuyển hay chuyển tiếp sinh theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo

3.2. Hình thức đào tạo: được tiến hành theo 2 hình thức:

- Hình thức tập trung: 1,5 năm

- Hình thức không tập trung: 2 năm

 1. Đội ngũ và cơ sở vật chất cho đào tạo
  1.  Nhà trường có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học có học vị, chức danh khoa học và nhiều cộng tác viên khoa học trong và ngoài trường có kinh nghiệm, đảm bảo giảng dạy có chất lượng chương trình các môn học và hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp ở bậc Cao học
  2.  Có đủ tư liệu, tài liệu giáo trình trong nước và ngoài nước đề phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học
 1. Các môn thi tuyển
 • Môn cơ bản: Toán cao cấp (Chương trình B dành cho ngành kinh tế
 • Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Môn cơ sở: Cơ sở quản lý xây dựng