Giảng viên Nguyễn Lương Hải - Trưởng Bộ môn Kinh tế xây dựng được phong tặng chức danh Phó Giáo sư