Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên Phiên Tiểu ban - Ngành Kinh tế xây dựng

Thứ Ba 17/04/2018, Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên Phiên Tiểu ban - Ngành Kinh tế xây dựng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự Hội nghị, các sinh viên và giảng viên ngành Kinh tế Xây dựng mang tới 10 đề tài nghiên cứu khoa học với nội dung phong phú, chất lượng.

Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng đã chọn ra được những đề tài có chất lượng cao nhất để trao giải. Cụ thể:

- Giải nhất: Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng 47" - nhóm sinh viên Hồ Thị Hải Ly, Hoàng Thị Dương, Phạm Thị Nhung (Kinh tế - quản lý khai thác cầu đường 1 55)

- Giải nhì: Đề tài "Nghiên cứu giải pháp tăng năng suất lao động của Công ty LICOGI 13" và "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần cầu 12-CIENCO1"

- Giải ba: Đề tài "Nghiên cứu quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình giao thông theo trục không gian và thời gian tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 - CIENCO 8" và đề tài "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần cầu 12-CIENCO1"

- Giải khuyến khích: Đề tài" Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu tại Ban quản lý dự án 2"

 

 

 

 

 

Đối tượng: