Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào

Video

Thông báo

Tin tức

TS.Nguyễn Lương Hải - Trưởng Bộ môn Kinh tế xây dựng được phong tặng chức danh Phó Giáo sư
Ngày thứ năm 21/01/2021 vừa qua, Bộ môn Kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải vô cùng vui mừng và vinh dự khi Trưởng Bộ môn - TS...
Giảng viên Nguyễn Phương Châm và Giảng viên Phạm Diễm Hằng nhận bằng công nhận học vị Tiến sĩ
Ngày thứ sáu 09/08/2019 vừa qua, Bộ môn Kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải vô cùng vui mừng và vinh dự khi 02 giảng viên của...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Lê Mạnh Cường
Ngày 25/2/2019, NCS Lê Mạnh Cường đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Kiểm soát chi phí đầu tư...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Đỗ Văn Thuận
Ngày 23/2/2019, NCS Đỗ Văn Thuận đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu quản lý nhà nước...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Phạm Diễm Hằng - GV Bộ môn Kinh tế Xây dựng
Ngày 23/1/2019, NCS Phạm Diễm Hằng - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng...
Giảng viên Nguyễn Phương Châm và Giảng viên Phạm Diễm Hằng nhận bằng công nhận học vị Tiến sĩ
Ngày thứ sáu 09/08/2019 vừa qua, Bộ môn Kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải vô cùng vui mừng và vinh dự khi 02 giảng viên của...
Hội nghị NCKH lần thứ XXI, phiên tiểu ban Quản lý xây dựng
Hội nghị NCKH lần thứ XXI, phiên tiểu ban Quản lý xây dựng diễn ra tại phòng 305 A8 vào sáng ngày 8/11/2018 đến tham dự với Hội nghị có PGS.TS...
Hội thảo Du học Đài Loan với sinh viên ngành Kinh tế xây dựng
Ngày 27/2/2018, Hội thảo du học Đài Loan đã được tổ chức rất thành công tại Giảng đường A5 Đại học Giao thông Vận tải. Mục đích chính của buổi...
Thầy và Trò Ngành Kinh tế Xây dựng với Ngày Hội sinh viên Khoa Vận tải Kinh tế
Ngày Chủ nhật 12/11/2017 vừa qua, Ngày hội sinh viên Khoa Vận tải Kinh tế đã diễn ra thành công rực rỡ với rất nhiều các hoạt động từ 9h00 tới...
Ngành Kinh tế Xây dựng vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo
Bộ môn Kinh tế xây dựng xin được trân trọng kính báo: 
Tại Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học GTVT, Ngành Kinh tế xây dựng là một...
TS.Nguyễn Lương Hải - Trưởng Bộ môn Kinh tế xây dựng được phong tặng chức danh Phó Giáo sư
Ngày thứ năm 21/01/2021 vừa qua, Bộ môn Kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải vô cùng vui mừng và vinh dự khi Trưởng Bộ môn - TS...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Lê Mạnh Cường
Ngày 25/2/2019, NCS Lê Mạnh Cường đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Kiểm soát chi phí đầu tư...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Đỗ Văn Thuận
Ngày 23/2/2019, NCS Đỗ Văn Thuận đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu quản lý nhà nước...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Phạm Diễm Hằng - GV Bộ môn Kinh tế Xây dựng
Ngày 23/1/2019, NCS Phạm Diễm Hằng - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Nguyễn Phương Châm - GV Bộ môn Kinh tế Xây dựng
Ngày 28/11/2018, NCS Nguyễn Phương Châm - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây...
Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này hướng...
Quy định mới về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này hướng...
Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
 
Thông tư này...
Quản lý, thanh toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.  
Đối...
Phát triển hạ tầng giao thông: Hướng tới dùng PPP thay BOT
Việc sử dụng hình thức đầu tư BOT (xây dựng-kinhdoanh-chuyển giao) trong thời gian qua đã mang lại diện mạo mới cho hạ tầng giao thông đất nước....