Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên Phiên Tiểu ban - Ngành Kinh tế xây dựng

Thứ Ba ngày 18/04/2017, Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Phiên Tiểu ban đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đến với Hội nghi, sinh viên Ngành Kinh tế Xây dựng đã nghiên cứu và báo cáo 10 đề tài, tất cả các đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu và đánh giá đạt chất lượng, có tính thực tiễn cao, phù hợp với định hướng của Ngành.

Kết quả của Hội nghị Phiên Tiểu Ban như sau:

1. Danh sách các đề tài tham gia Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần thứ 32 Năm học 2016-2017:

2. Các Đề tài đạt giải:

 

3. Một vài Hình ảnh Hội nghị: