THÔNG BÁO Hội thảo Quốc tế về các chính sách vận tải trước thách thức của biến đổi khí hậu

Các Đơn vị tổ chức:

Trường  Đại học  Giao thông vận tải, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải, Viện nghiên cứu Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Giao thông, Quy hoạch Mạng lưới Pháp (IFSTTAR), tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề:

Các chính sách vận tải trước thách thức của biến đổi khí hậu

Nội dung Các chủ đề hội thảo:

  1. Hành vi người tiêu dùng sản phẩm vận tải với biến đổi khí hậu.
  2. Đánh giá hiệu quả các chính sách vận tải nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
  3. Nguồn tài chính cho những chính sách giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Thời gian: Ngày 24 tháng 02 năm 2016.

Địa điểm: Phòng 501 nhà A1, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian đăng ký và gửi bài:

  • Thời hạn đăng ký tham dự và nộp tóm tắt: trước ngày 30 / 12 / 2015.
  • Thời hạn nộp bài đầy đủ: trước ngày 30/01/2016.
  • Theo địa chỉ:

+ TS Nguyễn Thị Vân Hà : 093 606 2526 Email: vanha79vn@gmail.com

+ TS Nguyễn Cao ý           : 090 620 7987 Email: ynguyencao82@gmail.com

địa chỉ LIÊN Hệ

Bộ mụn QTKD – Khoa VTKT