Thông tin tuyển sinh 2018 - Ngành Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Giao thông vận tải

Trường Đại học Giao thông vận tải - GHA 2016

Mã xét tuyển

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn

xét tuyển

GHA-24

Kinh tế xây dựng (gồm các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng công trình giao thông, Kinh tế quản lý khai thác cầu đường)

80

A00, A01, D07

GHA-34

Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt -Anh) 40 A00, A01, D07