Thông tin tuyển sinh 2021 - Ngành Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Giao thông vận tải

Trường Đại học Giao thông vận tải - GHA 

Ngành Kinh tế xây dựng - Mã xét tuyển 7580301

Gồm 02 chuyên ngành Kỹ sư: (1) Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng

                                                (2) Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng

Số thứ tự

Hình thức xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

01

Theo kết quả thi THPT năm 2021, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp

95

A00, A01, D01, D07

02

Theo kết quả học bạ THPT 35 A00, A01, D01, D07