Hội nghị NCKH lần thứ XXI, phiên tiểu ban Quản lý xây dựng

Hội nghị NCKH lần thứ XXI, phiên tiểu ban Quản lý xây dựng diễn ra tại phòng 305 A8 vào sáng ngày 8/11/2018 đến tham dự với Hội nghị có PGS.TS Phạm Văn Hùng - Trưởng khoa Đầu tư - Trường ĐHKTQD, TS. Nguyễn Thiện Dũng - Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Thuỷ lợi ... cùng toàn thể CB GV khoa Quản lý xây dựng. Hội nghị là một diễn đàn cho các CB GV trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực quản lý xây dựng.

Tham gia Hội nghị, Bộ môn Kinh tế Xây dựng đóng góp các báo cáo: 

1. Nghiên cứu trạng thái vận động và định hướng cải thiện hoạt động lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Việt Nam - TS Nguyễn Lương Hải

2. Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công

tư ở Việt Nam - NCS Phạm Diễm Hằng

3. Hoạch định nhu cầu vật tư trong thi công xây dựng công trình theo phương pháp MRP - ThS Lã Ngọc Minh

4. Một số vấn đề về huy động vốn xây dựng đường giao thông nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - TS Phạm Thị Tuyết

5. Thẩm định suất chiết khấu và các chỉ tiêu hiệu quả trong thẩm định tài chính dự án đầu tư công - TS Nguyễn Quỳnh Sang

TS Nguyễn Lương Hải và ThS Lã Ngọc Minh đã trực tiếp trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp!

  

Danh mục: