Tin bộ môn

TS.Nguyễn Lương Hải - Trưởng Bộ môn Kinh tế xây dựng được phong tặng chức danh Phó Giáo sư
Ngày thứ năm 21/01/2021 vừa qua, Bộ môn Kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải vô cùng vui mừng và vinh dự khi Trưởng Bộ môn - TS...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Lê Mạnh Cường
Ngày 25/2/2019, NCS Lê Mạnh Cường đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Kiểm soát chi phí đầu tư...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Đỗ Văn Thuận
Ngày 23/2/2019, NCS Đỗ Văn Thuận đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu quản lý nhà nước...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Phạm Diễm Hằng - GV Bộ môn Kinh tế Xây dựng
Ngày 23/1/2019, NCS Phạm Diễm Hằng - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Nguyễn Phương Châm - GV Bộ môn Kinh tế Xây dựng
Ngày 28/11/2018, NCS Nguyễn Phương Châm - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Tuyết Dung
Ngày 26/9/2018, NCS Nguyễn Thị Tuyết Dung đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu Giải...
HỘI THẢO: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH XÂY DỰNG NHẬT BẢN, NHỮNG TỒN TẠI VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Ngày 28/3/2018, Bộ môn Kinh tế xây dựng đã tổ chức rất thành công Hội thảo: Lịch sử phát triển ngành xây dựng Nhật Bản, Những tồn tại và xu hướng...
Thông tin tuyển sinh 2016 - Ngành Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Giao thông vận tải
Thông tin tuyển sinh 2016 - Ngành Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Giao thông vận tải Tab chính Xem(tab hoạt động) Sửa...
Giải bóng đá nữ sinh viên ngành Kinh tế xây dựng 2015
Giải bóng đá nữ SV ngành Kinh tế xây dựng năm 2015 đã kết thúc tốt đẹp với kết quả như sau: Giải nhất: Lớp Kinh tế QLKTCĐ K54
Giải nhì:...