Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Nguyễn Phương Châm - GV Bộ môn Kinh tế Xây dựng

Ngày 28/11/2018, NCS Nguyễn Phương Châm - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt nam" - Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đăng Hạc và PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai

Danh mục: