HỘI THẢO: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH XÂY DỰNG NHẬT BẢN, NHỮNG TỒN TẠI VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Ngày 28/3/2018, Bộ môn Kinh tế xây dựng đã tổ chức rất thành công Hội thảo: Lịch sử phát triển ngành xây dựng Nhật Bản, Những tồn tại và xu hướng phát triển.

Bộ môn Kinh tế xây dựng rất vinh dự được đón tiếp 02 Nhà khoa học từ Nhật Bản đến báo cáo tại Hội thảo:

            1.      GS.TS. Watanabe Tsunemi

-          Hiệu trưởng trường Kinh tế và Quản lý, Đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản.

-          Nguyên GS tại Khoa Quản lý cơ sở hạ tầng, Đại học Tokyo.

            2. TS. Wang Lingling – Trường Kinh tế và Quản lý, Đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của Ban Giám Hiệu trường Đại học GTVT; Đảng ủy - Ban Chủ Nhiệm Khoa VTKT; Các thầy, cô giáo, các nhà khoa học và các sinh viên ngành Kinh tế xây dựng.

Bộ môn Kinh tế xây dựng hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các thầy, cô và các em sinh viên trong các hoạt động khoa học tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Danh mục: