Các chuyên ngành đào tạo

NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG, mã số: 52.58.03.01 - VỚI 02 CHUYÊN NGÀNH:
1. Kinh tế - Quản lý khai thác cầu đường; Mã số: 52.58.03.01.01
2. Kinh tế xây dựng công trình giao thông; Mã số: 52.58.03.01.02
Do Bộ môn Kinh tế Xây dựng – Khoa Vận tải – Kinh tế quản lý
 
CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
A-MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo các kỹ sư, cán bộ quản lý ngành xây dựng. Trang bị cho người học những kiến thức về kỹ thuật xây dựng và kiến thức chuyên ngành về kinh tế và quản lý xây dựng.
B-QUÁ TRÌNH VÀ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO
+ Các hệ đào tạo: Đại học, Sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
+ Kinh nghiệm đào tạo: gần 50 năm thành lập, đã đào tạo được hàng chục nghìn Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
+ Đội ngũ giảng viên: Các GS, PSG, TS, ThS có trình độ chuyên môn cao của Bộ môn Kinh tế  Xây dựng và các bộ môn khác.
+ Thời gian đào tạo hệ đại học 04 năm, bao gồm: Học trên lớp , thực tập, làm đồ án tốt nghiệp
C- KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
Bằng tốt nghiệp : Kỹ sư Kinh tế xây dựng; Bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ (hệ sau đại học)
Các công việc sinh viên thành thạo sau khi tốt nghiệp:
+ Quản lý Nhà nước về xây dựng; + Lập, thẩm định các Dự án đầu tư xây dựng, Tổng mức đầu tư;
+ Lập, thẩm định Dự toán xây dựng công trình;
+ Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu; Tham gia vào toàn bộ quá trình đấu thầu.
+ Tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng: Lập biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công; Tổ chức thi công; giám sát thi công các CTXD…
D-NƠI CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP
+ Các cơ quan QLNN: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng; các Sở GTVT, Sở XD.
+ Các đơn vị Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án
+ Các Doanh nghiệp xây dựng; + Công ty Kiểm toán; các Cục, Sở, và phòng tài chính.
 
CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ - QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG
A-MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
     Đào tạo đội ngũ kỹ sư,  cán bộ về quản lý các công trình cơ sở hạ tầng cầu đường. Trang bị cho người học những kiến thức về kỹ thuật xây dựng,  sửa chữa công trình cầu đường,và kiến thức về kinh tế, quản lý khai thác công trình cầu đường.
B- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  + Các hệ đào tạo: Đại học; Sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
  + Thời gian đào tạo 4 năm: Học trên lớp , thực tập , làm đồ án tốt nghiệp
  + Đội ngũ giảng viên: Các GS, PSG, TS, ThS có trình độ chuyên môn cao của Bộ môn Kinh tế  Xây dựng và các bộ môn khác.
C- KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
Bằng tốt nghiệp:  Kỹ sư kinh tế  xây dựng
Các công việc  sinh viên thành thạo sau khi tốt nghiệp:
+  Thực hiện các công việc như Kỹ sư chuyên ngành kinh tế xây dựng
+  Đảm nhận các công việc chuyên môn về  quản lý  khai thác các công trình cầu đường: Lập, thẩm định kế hoạch khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng; Tổ chức thi công sửa chữa, bảo dưỡng các công trình cầu đường.
D- NƠI CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP:
      + Các cơ quan QLNN: Bộ GTVT; Bộ XD; Sở GTVT; Sở XD;…
      + Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục đường sắt; Các Khu quản lý đường bộ.
      + Các đơn vị chủ đầu tư, Ban quản lý dự án;
+ Các doanh nghiêp xây dựng; Các công ty quản lý khai thác công trình cầu đường.