Thư ngỏ

Từ năm học 1964 – 1965, do đòi hỏi của thực tiễn xây dựng đất nước, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã quyết định mở ngành học Kinh tế Xây dựng giao thông và khóa đầu tiên được chiêu sinh vào năm 1965 tại Trường Đại học GTVT.

          Bằng quyết định này và bằng kết quả đào tạo của Nhà trường trong những năm sau này, Trường Đại học GTVT đã chính thức góp phần vào việc thay đổi cơ cấu đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế trong ngành GTVT. Cùng với các kỹ sư kỹ thuật xây dựng cầu đường và các cán bộ kinh tế - tài chính được đào tạo vào lúc đó ở các Trường Đại học GTVT, Đại học Xây dựng và Đại học Kinh – Tài (nay là Trường ĐH Kinh tế Quốc dân), trong danh mục ngành nghề đào tạo của Trường Đại học GTVT có thêm một ngành mới mang đặc trưng của ngành kinh tế - kỹ thuật đó là ngành Kinh tế Xây dựng công trình giao thông.

          Liên tục hơn 50 năm đào tạo (từ năm 1964 đến nay), từ lúc chỉ đào tạo bậc đại học với 3 hệ: chính quy (5 năm), chuyên tu (3,5 năm) và tại chức (6 năm) phục vụ kịp thời nhu cầu của ngành GTVT, cho đến nay qui mô đào tạo đã được nâng cao cả về số lượng và chất lượng với đầy đủ các hệ đào tạo: chính quy, liên thông, bằng 2, vừa làm, vừa học. Từ năm 1995, Nhà trường được giao đào tạo bậc cao học và đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành kinh tế xây dựng. Từ đó đến nay, Nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư Kinh tế xây dựng, nhiều thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành kinh tế xây dựng. Các thế hệ cán bộ, các nhà khoa học đã có đóng góp to lớn trong sản xuất, nghiên cứu, đào tạo… nhiều người đã và đang giữ trọng trách trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong quản lý Nhà nước, quản lý đào tạo của ngành ở Trung ương và địa phương.

          Với sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ giảng viên giàu kinh nghiệm, tràn đầy nhiệt huyết, cùng với các thế hệ sinh viên say mê học tập và nghiên cứu, tập thể Bộ môn Kinh tế xây dựng sẽ chung vai, sát cánh để phấn đấu xây dựng Bộ môn thành đơn vị đào tạo trình độ cao; một tập thể vững mạnh góp phần đáng kể cho sứ mạng đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao của Trường Đại học Giao thông vận tải

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Trân trọng cảm ơn