Tin tức

TS.Nguyễn Lương Hải - Trưởng Bộ môn Kinh tế xây dựng được phong tặng chức danh Phó Giáo sư
Ngày thứ năm 21/01/2021 vừa qua, Bộ môn Kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải vô cùng vui mừng và vinh dự khi Trưởng Bộ môn - TS...
Giảng viên Nguyễn Phương Châm và Giảng viên Phạm Diễm Hằng nhận bằng công nhận học vị Tiến sĩ
Ngày thứ sáu 09/08/2019 vừa qua, Bộ môn Kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải vô cùng vui mừng và vinh dự khi 02 giảng viên của...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Lê Mạnh Cường
Ngày 25/2/2019, NCS Lê Mạnh Cường đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Kiểm soát chi phí đầu tư...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Đỗ Văn Thuận
Ngày 23/2/2019, NCS Đỗ Văn Thuận đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu quản lý nhà nước...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Phạm Diễm Hằng - GV Bộ môn Kinh tế Xây dựng
Ngày 23/1/2019, NCS Phạm Diễm Hằng - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Nguyễn Phương Châm - GV Bộ môn Kinh tế Xây dựng
Ngày 28/11/2018, NCS Nguyễn Phương Châm - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây...
Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Tuyết Dung
Ngày 26/9/2018, NCS Nguyễn Thị Tuyết Dung đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu Giải...
Hội nghị NCKH lần thứ XXI, phiên tiểu ban Quản lý xây dựng
Hội nghị NCKH lần thứ XXI, phiên tiểu ban Quản lý xây dựng diễn ra tại phòng 305 A8 vào sáng ngày 8/11/2018 đến tham dự với Hội nghị có PGS.TS...
HỘI THẢO: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH XÂY DỰNG NHẬT BẢN, NHỮNG TỒN TẠI VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Ngày 28/3/2018, Bộ môn Kinh tế xây dựng đã tổ chức rất thành công Hội thảo: Lịch sử phát triển ngành xây dựng Nhật Bản, Những tồn tại và xu hướng...
Hội thảo Du học Đài Loan với sinh viên ngành Kinh tế xây dựng
Ngày 27/2/2018, Hội thảo du học Đài Loan đã được tổ chức rất thành công tại Giảng đường A5 Đại học Giao thông Vận tải. Mục đích chính của buổi...

Trang