GẶP MẶT THẦY TRÒ NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG