LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG