Tọa đàm 19.11.2016 của Bộ môn Kinh tế xây dựng với Nội dung "Học để làm được việc-Khởi nghiệp của Sinh viên Ngành Kinh tế Xây dựng"