Bảo vệ tốt nghiệp Hệ Chính quy Khóa 53

Thời gian: 
Từ ngày Thứ hai, 30 Tháng 5, 2016 - 07:30 đến ngày Thứ năm, 2 Tháng 6, 2016 - 16:45
Địa điểm: 
303 A8