Chấm thực tập kỹ thuật K55

Thời gian: 
Thứ bảy, 22 Tháng 4, 2017 -
Từ ngày 08:00 đến ngày 17:00
Địa điểm: 
Nhà A2