Thực tập kỹ thuật Sinh viên K55

Thời gian: 
Từ ngày Thứ hai, 3 Tháng 4, 2017 - 07:45 đến ngày Thứ bảy, 22 Tháng 4, 2017 - 07:45
Địa điểm: 
Các đơn vị thực tập sinh viên đã đăng ký