Thông tin tuyển sinh 2016 - Ngành Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Giao thông vận tải

Thông tin tuyển sinh 2016 - Ngành Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Giao thông vận tải

Tab chính

Trường Đại học Giao thông vận tải - GHA 2016

Mã xét tuyển

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn

xét tuyển

GHA08

Kinh tế xây dựng

60

Toán, Lý, Hóa

GHA23

Kinh tế xây dựng

20

Toán, Lý, Anh

GHA37

Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt -Anh)

20

Toán, Lý, Hóa

GHA44

Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt -Anh)

20

Toán, Lý, Anh

Chú thích: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vào một ngành vượt quá chỉ tiêu, ưu tiên xét trước tổng điểm 2 môn Toán và Lý, sau đó xét điểm môn Toán.

     

    Danh mục: