Tin Bộ môn

Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Lê Mạnh Cường

Ngày 25/2/2019, NCS Lê Mạnh Cường đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước" - Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Đ

Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Đỗ Văn Thuận

Ngày 23/2/2019, NCS Đỗ Văn Thuận đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam" -

Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Phạm Diễm Hằng - GV Bộ môn Kinh tế Xây dựng

Ngày 23/1/2019, NCS Phạm Diễm Hằng - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam

Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Nguyễn Phương Châm - GV Bộ môn Kinh tế Xây dựng

Ngày 28/11/2018, NCS Nguyễn Phương Châm - Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt nam" - Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đăng Hạc và PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai

Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Tuyết Dung

Ngày 26/9/2018, NCS Nguyễn Thị Tuyết Dung đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu Giải pháp huy động và sử dụng vốn cho bảo trì đường bộ" - Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh và TS. Nguyễn Quỳnh Sang

HỘI THẢO: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH XÂY DỰNG NHẬT BẢN, NHỮNG TỒN TẠI VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Ngày 28/3/2018, Bộ môn Kinh tế xây dựng đã tổ chức rất thành công Hội thảo: Lịch sử phát triển ngành xây dựng Nhật Bản, Những tồn tại và xu hướng phát triển.

Bộ môn Kinh tế xây dựng rất vinh dự được đón tiếp 02 Nhà khoa học từ Nhật Bản đến báo cáo tại Hội thảo:

            1.      GS.TS. Watanabe Tsunemi

-          Hiệu trưởng trường Kinh tế và Quản lý, Đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản.

-          Nguyên GS tại Khoa Quản lý cơ sở hạ tầng, Đại học Tokyo.

Giải bóng đá nữ sinh viên ngành Kinh tế xây dựng 2015

Giải bóng đá nữ SV ngành Kinh tế xây dựng năm 2015 đã kết thúc tốt đẹp với kết quả như sau:

Giải nhất: Lớp Kinh tế QLKTCĐ K54
Giải nhì: Kinh tế xây dựng 1 K55
Giải ba: Kinh tế xây dựng B K54
Giải phong cách: Kinh tế xây dựng 2 K55
Giải vua phá lưới: bạn Vương Thị Thu lớp KTXD 2 K55

Xin chúc mừng thành tích của các đội, hẹn gặp lại các em vào những hoạt động mới nhất của bộ môn !!!